Minskande andel kvinnor som startar företag

Skriftlig fråga 2019/20:472 av Ida Drougge (M)

Ida Drougge (M)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

Två år i rad har andelen kvinnor som startat företag minskat, och i den senaste rapporten från Global Entrepreneurship Monitor (Gem) minskar andelen med hela 30 procent. Det är så mycket att det drar ned hela Sveriges totala snitt, trots att andelen män som startar nya företag har ökat under samma period.

En politisk faktor som sägs ha bidragit till detta är den välfärdsdebatt, med tillhörande utredningar, som särskilt kritiserat företagare inom kvinnodominerande yrken. Även osäkerheten och de tvära kasten inom RUT-branschen sägs ha haft en negativ effekt. Ytterligare orsaker som politiken styr över är IVO:s långa handläggningstider och dess nya regelverk, som skapar högre ekonomiska trösklar generellt men som också specifikt gör det svårare för små och nya aktörer. Allt detta är förslag och debatter som regeringen själv varit drivande i och starkt bidragande till.

Min fråga till statsrådet Åsa Lindhagen är därför:

 

Vilka slutsatser har statsrådet och regeringen dragit av detta, och vad ämnar statsrådet göra för att förbättra villkoren och förutsättningarna för att fler kvinnor ska vilja och kunna starta nya företag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-21 Överlämnad: 2019-11-22 Anmäld: 2019-11-26 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga