Minskade intäkter till följd av Nordeas flytt

Skriftlig fråga 2016/17:1464 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Fredagen den 19 maj 2017 kom uppgifter i medierna om att Nordea, den svenska bankmarknadens största aktör, avser att flytta sitt huvudkontor från Sverige. Nordea har under en tid utrett en flytt av huvudkontoret, som en direkt följd av regeringens planer på att höja resolutionsavgiften kraftigt.

Enligt Nordeas årsredovisning betalar Nordea drygt 8 miljarder kronor i olika skatter i Sverige. Då är arbetsgivaravgifter för de anställda inte inräknade.

Sverige ser nu ut att på sikt gå miste om stora skatteintäkter. Enligt Nordeas egna beräkningar motsvarar det direkta skattebortfallet drygt 600 miljoner kronor. När huvudkontor försvinner, försvinner på sikt flera viktiga funktioner och tillväxtmöjligheter. Det sänder också fel signaler till andra aktörer som tvekar och som överväger en investering i Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att kompensera för det skattebortfall som en flytt av Nordeas huvudkontor innebär på sikt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-05-23 Överlämnad: 2017-05-23 Anmäld: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-05-31 Sista svarsdatum: 2017-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga