Minskade forskningsintäkter

Skriftlig fråga 2005/06:1881 av Wikström, Cecilia (fp)

Wikström, Cecilia (fp)

den 27 juni

Fråga 2005/06:1881 av Cecilia Wikström (fp) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Minskade forskningsintäkter

För första gången på ett decennium minskade forskningsintäkterna under 2005, enligt Högskoleverket. Det är intäkter från externa finansiärer som har minskat, det vill säga pengar från organisationer som fördelar resurser till forskning och forskningsprojekt. Att de externa bidragen minskar och uppdragsforskningen ökar innebär att finansiärerna får större inflytande över den forskning som bedrivs vid svenska universitet och högskolor.

Det är förödande när forskare ägnar den större delen av sin arbetstid åt att söka anslag från olika finansiärer. Jag menar att forskarna måste ha större förutsättningar att driva egen forskning, finansierad av fakultetsanslag och basanslag, som fördelas och förvaltas av universiteten själva. Trots att jag under en interpellationsdebatt tidigare i juni tog upp att forskningsintäkterna för första gången på ett decennium minskade under 2005, menade utbildningsministern att detta inte utgör ett problem och medför att universitetens oberoende riskeras.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att klargöra att svensk forsknings oberoende hotas av de minskade forskningsanslagen och behöver stärkas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-27 Besvarad: 2006-07-06 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-06)