Minskad köttkonsumtion för hållbar havsmiljö

Skriftlig fråga 2015/16:201 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Tidigare i höstas presenterade regeringen sin strategi för att främja de maritima näringarna (En svensk maritim strategi för människor, jobb och miljö, den 28 ausgust 2015). En viktig del av strategin är att utvecklingen inom de maritima näringarna inte får äventyra miljön. Detta uttrycks bland annat på följande sätt: ”Regeringens vision förutsätter en miljömässigt, ekonomiskt och social hållbar tillväxt” samt ”Förutsättningar ska finnas för att säkerställa de ekosystemtjänster som behövs för en fortsatt utveckling av de maritima näringarna”. Vidare står det att man i första hand ska välja styrmedel som bidrar till bland annat miljö- och klimatmål samt att ”åtgärder som berör såväl produktion som konsumtionsmönster, behövs både på land och i havet”.

Att Östersjön är världens mest hotade hav vet vi redan. Att övergödningen är den mänskliga belastningen som har störst effekt på Östersjöns ekosystem är kanske inte heller något nytt. Därför bör åtgärder kopplade till minskade utsläpp av näringsämnen till Östersjön prioriteras.

Intressant är då den rapport som Havsmiljöinstitutet (Göteborgs universitet) presenterade för att par veckor sedan. I den framgår det att en minskad köttkonsumtion är en viktig faktor för att komma till rätta med övergödningsproblematiken.

Med anledning av denna rapport vill jag därför fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Avser statsrådet att verka nationellt såväl som internationellt för att minska köttkonsumtionen som ett led i att säkerställa miljöaspekten i genomförandet av den maritima strategin?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-10-29 Överlämnad: 2015-10-30 Anmäld: 2015-11-03 Sista svarsdatum: 2015-11-11 Svarsdatum: 2015-11-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga