Minskad användning av kontanter

Skriftlig fråga 2007/08:824 av Norlén, Andreas (m)

Norlén, Andreas (m)

den 21 februari

Fråga

2007/08:824 Minskad användning av kontanter

av Andreas Norlén (m)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Swedbanks kontor i Åtvidaberg rånades brutalt den 25 januari i år. Flera andra bankrån har också ägt rum under januari och februari. Jag besökte nyligen polisen i Åtvidaberg för att diskutera vad som kan göras för att bekämpa denna grova brottslighet.

Närpolischefen, Lennart Lundberg, framhöll att kontantanvändningen i samhället måste minska för att det ska bli mindre attraktivt att begå bankrån. Bankkontoren hanterar fortfarande tämligen betydande belopp i kontanter, trots att ny teknik har gjort det möjligt att sköta de flesta transaktioner utan att använda sedlar och mynt.

Det är lätt att dela närpolischefens bedömning. Ett viktigt ansvar för att minska kontantanvändningen ligger på oss var och en som medborgare samt på banker och andra finansiella aktörer. Bankerna med flera måste utveckla bra ”kontantfria” tjänster och vi medborgare måste nyttja dem.

Samtidigt har staten, bland annat via Sveriges riksbank, ett yttersta ansvar för att betalningssystemet i landet fungerar och jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet:

Avser statsrådet att vidta någon åtgärd för att främja en minskad användning av kontanter i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-21 Anmäld: 2008-02-21 Svar anmält: 2008-03-05 Besvarad: 2008-03-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-05)