minröjningssamarbete

Skriftlig fråga 2001/02:361 av Nilsson, Martin (s)

Nilsson, Martin (s)

den 4 december

Fråga 2001/02:361

av Martin Nilsson (s) till försvarsminister Björn von Sydow om minröjningssamarbete

De nordiska länderna har en omfattande kapacitet både avseende civil humanitär minröjning och militär minröjning för fredsbevarande insatser. Men hur samordnas denna kapacitet?

I en riksdagsdebatt den 19 januari 1999 sade försvarsministern: "När det gäller Martin Nilssons fråga vill jag nämna att jag inte är helt nöjd med aktivitetsnivån bland de nordiska minkoordinatörerna." Försvarsministern refererade till "finansieringsproblem" och berättade också att han avsåg att ta upp frågan under ett möte med övriga nordiska försvarsministrar.

Vid denna tidpunkt fanns det ett antal aktuella nordiska samarbetsprojekt inom minröjning. De nordiska minkoordinatörerna hade diskuterat samfinansiering av teknikutveckling och Räddningsverket hade planer om samarbete med minröjningsoperatören Norsk Folkehjelp.

Därefter har diskussionen tystnat, både om minproblemet i stort och om ett samordnat nordiskt agerande inom detta viktiga område.

Jag vill därför fråga försvarsministern:

Avser försvarsministern att ta något initiativ för att stärka det nordiska samarbetet inom både civil humanitär minröjning och inom militär minröjning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-12-05 Anmäld: 2001-12-11 Besvarad: 2001-12-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-12-12)