minröjning

Skriftlig fråga 1998/99:368 av Nilsson, Martin (s)

Nilsson, Martin (s)
Fråga 1998/99:368 av Martin Nilsson (s) till försvarsministern om minröjning

den 17 februari

 

För drygt två år sedan tog de nordiska försvarsministrarna initiativ till ett nordiskt samarbete för att öka minröjningsförmågan.

Varje land utsåg minkoordinatorer och Sverige tog på sig rollen att leda arbetet. Arbetet har dock inte lett till något resultat. Den norska minkoordinatorn har vid olika tillfällen föreslagit samfinansiering av forskning och teknikutveckling, främst kring minornas molekylvandring och den s.k. konstgjorda hundnosen. Men minkoordinatorerna har inte förfogat över ekonomiska resurser och förslagen har därför runnit ut i sanden.

I en riksdagsdebatt om den svenska minröjningsförmågan den 19 januari i år gjorde försvarsministern en markering som bådar gott inför framtiden. Han sade: "Fru talman! När det gäller Martin Nilssons fråga vill jag nämna att jag inte är helt nöjd med aktivitetsnivån bland de nordiska minkoordinatörerna. Det har att göra med finansieringsproblem. Jag avser därför att gå igenom detta inför att de nordiska försvarsministrarna träffas på sina halvårsvisa möten för att se om det finns någonting jag kan göra så att det går bättre."

Jag vill därför fråga försvarsministern:

 

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att de nordiska länderna, via minkoordinatorerna eller på andra vägar, skall få ekonomiska resurser att samfinansiera angelägen forskning och teknikutveckling avseende minröjningsverksamhet?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-02-17 Anmäld: 1999-02-23 Besvarad: 1999-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga