Minoriteter och mänskliga rättigheter

Skriftlig fråga 2012/13:435 av Kerimo, Yilmaz (S)

Kerimo, Yilmaz (S)

den 11 april

Fråga

2012/13:435 Minoriteter och mänskliga rättigheter

av Yilmaz Kerimo (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Då Turkiets president Abdullah Gül besökte Sveriges riksdag för några veckor sedan passade jag på att ställa frågor om demokratiprocessen och minoriteternas ställning i Turkiet. Jag gav exempel på att exempelvis kurder och kristna assyrier/syrianer inte erkänns som minoriteter och därmed inte får sina demokratiska rättigheter såsom modersmålsundervisning, egna föreningar, kyrkor etcetera.

Presidenten hänvisade i sitt tal till Lausannefördraget, vilket förvånade mig, då det i fördraget står just att icke-muslimer ska få minoritetsstatus.

Turkiet har gjort många positiva framsteg och antagit reformpaket för att uppfylla Köpenhamnskriterierna, men dessa reformer har avstannat de sista åren, och implementeringen av det reformpaket som antagits har brustit.

Syrisk-ortodoxa kyrkan fick för bara några månader sedan avslag på sin ansökan om att starta förskola med motiveringen att de inte är en minoritet och därmed inte har rätt att starta förskola.

Trots att både kurder och assyrier/syrianer har eget språk, egen historia och egen kultur erkänns de inte som minoriteter och har därmed inte heller rätt att få sina demokratiska mänskliga rättigheter tillgodosedda. Detta krockar med Köpenhamnskriterierna.

Min fråga är därför:

Tänker utrikesministern ta initiativ till att dessa grupper erkänns som minoriteter och därmed också får sina demokratiska mänskliga rättigheter så att Turkiet i ett senare skede får möjlighet till ett inträde i EU?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-04-11 Anmäld: 2013-04-11 Besvarad: 2013-04-19 Svar anmält: 2013-04-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-04-19)