minkonferens

Skriftlig fråga 1998/99:457 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1998/99:457 av Carina Hägg (s) till utrikesministern om minkonferens

den 17 mars

 

Vid utrikesutskottets resa i Moçambique under förra mandatperioden hade jag möjlighet att på plats studera minproblematiken. Omfattningen av och svårigheterna att finna samt röja trampminor blev mer påtaglig för mig efter den resan. Även företrädare för regeringen har under besök i Moçambique haft möjlighet att studera problematiken. Regeringen ger på många sätt uttryck för en hög ambition när det gäller de djävulska minorna. De beslut som tagits i Sveriges riksdag kring förbud, produktion, användning och lagring av minor har varit och är ett starkt stöd för regeringen i arbetet mot minorna och deras förödande konsekvenser.

Den 1 mars 1999 trädde det internationella förbudet mot personminor i kraft. Den 1 mars i år avhölls också en förberedande konferens i Genève angående problemen med personminor. Ytterligare en konferens är planerad till början av maj i Moçambique, som är ett mycket hårt mindrabbat land. Sverige är enligt uppgift inbjuden att delta i denna konferens och min fråga gäller hur regeringen förhållit sig till denna inbjudan.

 

Min fråga till utrikesminister Anna Lindh är om statsrådet avser att delta i konferensen om minor i Moçambique.

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-03-17 Anmäld: 1999-03-23 Besvarad: 1999-03-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga