miloverksamheten

Skriftlig fråga 1997/98:393 av Hagberg, Michael (s)

Hagberg, Michael (s)
Fråga 1997/98:393 av Michael Hagberg (s) till försvarsministern om miloverksamheten

Jag har fått frågor om lokaliseringen av miloförråd i min hembygd. Oron för att verksamheten skall flyttas till annan ort är stor. Kunskapen och lokalernas status är mycket stor. Det gäller att ta till vara det som redan finns, i stället för att bygga nytt och utbilda personal på nya orter.

Vad avser försvarsministern göra för att behålla den goda status som miloverksamheten besitter i dag?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-01-30 Anmäld: 1998-02-02 Besvarad: 1998-02-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga