miljövärdering av försvarsmaktens flygplatser

Skriftlig fråga 1999/2000:29 av Öhman, Conny (s)

Öhman, Conny (s)

den 28 september

Fråga 1999/2000:29

av Conny Öhman (s) till försvarsminister Björn von Sydow om miljövärdering av Försvarsmaktens flygplatser

Försvarsmakten står inför stora förändringar. Många aspekter måste bedömas innan beslut fattas om vilka enheter som ska utgå ur organisationen. Behov av framtida investeringar måste minimeras. Inom Försvarsmakten har en PM om miljövärdering av flottiljflygplatser tagits fram. Här behandlas också verksamheten på Malmen i Linköping.

Malmen är ingen vanlig flygflottilj. Verksamheten vid Malmen består av helikopterutbildning, transportflyg samt utprovningsverksamhet. I Försvarsmaktens PM utgår man i sin värdering inte från befintlig verksamhet utan jämför Malmens verksamhet med en flottilj med JAS 39 Gripen. I den bortser man från att Malmen har miljötillstånd för dagens verksamhet och kan utvecklas utan ny miljöprövning medan andra flygflottiljer saknar miljötillstånd och drivs på dispens.

Min fråga till försvarsministern är:

Avser försvarsministern ta initiativ så att den kommande strukturen inom försvaret tar hänsyn till om miljötillstånd finns med tanke på den verksamhet som är tänkt att bedrivas vid förbanden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-09-28 Besvarad: 1999-10-06 Anmäld: 1999-10-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-10-06)