Miljövänliga transporter

Skriftlig fråga 2019/20:272 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Omställningen till hållbara transporter sker och har skett under en längre tid. Vid upphandlingar blir inte bara kostnadsfrågan viktig utan också hur miljövänlig transporten är. Utvecklingen inom näringslivet är positiv inom flera områden, och allt fler efterfrågar miljöprestanda vid upphandling. 

Näringar såsom åkerinäringen och sjöfarten som ska ställa om till hållbara transporter vidtar allt fler åtgärder, särskilt de svenska aktörerna. Här kan nämnas Sveriges Åkeriföretags Fair Transport 2.0. Detta är en positiv och välkommen utveckling. För att skapa förutsättningar för att öka takten i omställningsarbetet och för att ställa om mot miljövänliga transporter är förutsättningarna och ekonomiska incitament helt avgörande. Det kan i denna del konstateras att transportköpare som har ställt miljökrav och dessutom varit beredda att tillsammans med transportnäringen stå för en del av kostnaden har varit mycket viktiga för det omställningsarbete som redan har skett.

Staten (inklusive de statliga företagen), regionerna och kommunerna är stora köpare av bland annat lastbilstransporter och transporter till sjöss. 

Min fråga till näringsminister Ibrahim Baylan blir därför:

 

Ställer företag med statligt ägande krav på att transporter ska vara hållbara och miljövänliga, och hur följs detta upp?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-24 Överlämnad: 2019-10-25 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga