Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

miljövänliga transporter

Skriftlig fråga 1998/99:717 av Ekholm, Berndt (s)

Ekholm, Berndt (s)
Fråga 1998/99:717 av Berndt Ekholm (s) till miljöministern om miljövänliga transporter

den 7 juni

 

Vid Klimatkommitténs hearing med transportsektorn framkom från Åkeriförbundet, att köparna i sin upphandling inte premierar åkerier, som erbjuder transporter som är miljöanpassade.

Anmärkningsvärt är att detta i lika hög grad sägs gälla den offentliga sektorns upphandling. Ett tydligt undantag finns, nämligen Vägverket.

Det är otillfredsställande, att inte den offentliga sektorn anstränger sig mer för att vara ett föredöme på detta område.

 

Jag vill fråga miljöministern om regeringen är beredd att vidta konkreta åtgärder för att se till att de som ansvarar för upphandlingen inom den offentliga sektorn följer Vägverkets exempel och ställer krav på miljöanpassade transporter.

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-06-07 Anmäld: 1999-06-10 Besvarad: 1999-06-16
Svar på skriftlig fråga