miljövänlig upphandling

Skriftlig fråga 1999/2000:642 av Söderdahl, Willy (v)

Söderdahl, Willy (v)

den 28 februari

Fråga 1999/2000:642

av Willy Söderdahl (v) till miljöminister Kjell Larsson om miljövänlig upphandling

För att påskynda utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle, så måste miljövänliga varor och tjänster efterfrågas i större mängd. Det finns en god vilja hos många privatpersoner, men ofta är det priset som fäller avgörandet och då blir det den miljövänliga varan som väljs bort. Det höga priset kan bero på för små serier och att det blir för dyrt att transportera och lagerhålla små mängder. Det finns också många offentliga enheter som gärna skulle vilja göra upphandlingar där krav ställs på att varor och tjänster ska vara miljövänliga och närproducerade. Den totala offentliga upphandlingen omfattar ungefär 300 miljarder. Även om inte allt passar för miljövänlig upphandling så finns här en betydande potential.

Det finns i dag inget som hindrar det offentliga att ställa miljökrav vid upphandling, men många upplever reglerna som så oklara att man helt enkelt inte vågar. Man måste ju alltid räkna med att det kan bli en rättsprocess om man inte gjort helt rätt i annonseringen. Fallet där Örebro läns landsting blev fällda förra året för att ha krävt en viss miljösymbol vid upphandling av kopiatorer ger fog för den rädslan. Många miljösamordnare och Agenda 21-ansvariga inom den offentliga verksamheten behöver få ett riktigt verktyg för att kunna driva på vad gäller miljövänlig upphandling.

Min fråga till miljöministern är om regeringen kommer att vidtaga några åtgärder för att stimulera och underlätta miljövänlig upphandling inom offentlig sektor.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-02-28 Anmäld: 2000-03-07 Besvarad: 2000-03-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-08)