miljövänlig sockerbetsodling på Gotland

Skriftlig fråga 2003/04:130 av de Pourbaix- Lundin, Marietta (m)

de Pourbaix- Lundin, Marietta (m)

den 23 oktober

Fråga 2003/04:130

av Marietta de Pourbaix- Lundin (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om miljövänlig sockerbetsodling på Gotland

För några år sedan infördes miljöersättning för miljövänlig sockerbetsodling på Gotland när REKO-stödet avvecklades.

Denna miljöersättning har bidragit till ett flertal positiva effekter som är viktiga för den gotländska miljön och det fortsatta arbetet med att minska lantbrukets miljöpåverkan. Vidare är det viktigt att konstatera att stödet är en mycket betydelsefull faktor för att bevara den gotländska betodlingen vilken har en stor betydelse för Gotland både när det gäller regionalpolitik och allsidig jordbruksproduktion.

Det har framkommit att det finns planer på att nu avveckla denna stödform, vilket vore olyckligt för den gotländska jordbruksnäringen.

Min fråga till jordbruksministern är:

Har jordbruksministern några planer på att avveckla stödet till miljövänlig sockerbetsodling på Gotland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-10-23 Anmäld: 2003-10-23 Besvarad: 2003-10-29 Svar anmält: 2003-10-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-10-29)