Miljövänlig produktion av soja

Skriftlig fråga 2009/10:661 av Persson, Margareta (s)

Persson, Margareta (s)

den 19 mars

Fråga

2009/10:661 Miljövänlig produktion av soja

av Margareta Persson (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Jag har tidigare ställt en fråga till jordbruksministern med anledning av att svenska foderimportörer köper in soja, från bland annat Brasilien, som framställs med hjälp av farliga bekämpningsmedel. Jordbruksministern hänvisade i sitt svar till att branschen och konsumenterna är de som har möjlighet att ställa krav på hur produktionen går till.

Det borde därför vara angeläget att jordbruksministern träffar företrädare för branschen för att skaffa sig information om hur de ser på möjligheterna att påverka produktionen av soja i en mera miljövänlig riktning. Ett alternativ är att det tillsätts en utredning på området.

Har jordbruksministern med branschen tagit upp behovet av en mera miljövänlig produktion för att efterfråga branschens avsikt i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2010-03-19 Inlämnad: 2010-03-19 Svar anmält: 2010-03-24 Besvarad: 2010-03-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-24)