miljötillsynen på Länsstyrelsen i Västernorrland

Skriftlig fråga 1997/98:860 av Goës, Eva (mp)

Goës, Eva (mp)
Fråga 1997/98:860 av Eva Goës (mp) till miljöministern om miljötillsynen på Länsstyrelsen i Västernorrland

Västernorrland är särskilt hårt miljöbelastat sedan lång tid tillbaka, och här krävs särskilt offensiva åtgärder. Den senaste månaden har prover som tagits under 1996 visat på att bottendöden är värre än tidigare år i Sundsvallsbukten. Strömmingen utanför Juniskär har visats innehålla insektsgiftet Klordan, ett giftigt klorerat ämne, samt dioxin och nickel. Gamla miljösynder har "avslöjats" i Sundsvallsområdet, där stora mängder olja flyter ovanpå grundvattnet ute vid oljeterminalen. Miljöfarliga spilloljor har återfunnits på Akzo Nobel, fast de borde har skickats till destruktion hos SAKAB. Miljötillståndet i Sundsvallsbukten har blivit sämre. Det finns likartade problem i såväl Ådalen som i Örnsköldsviksområdet. Ett exempel är det gamla industriområdet i Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik som måste miljösaneras innan det blir möjligt att utveckla nya verksamheter där.

Min fråga till miljöministern är:

Avser ministern tillföra mera resurser till Västernorrlands länsstyrelse för att kunna öka miljötillsynen i länet?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-06-08 Anmäld: 1998-06-15 Besvarad: 1998-06-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga