Miljöteknikexport

Skriftlig fråga 2009/10:949 av Gabelic, Aleksander (s)

Gabelic, Aleksander (s)

den 24 juni

Fråga

2009/10:949 Miljöteknikexport

av Aleksander Gabelic (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Sverige har ett gediget kunnande inom sophantering, fjärrvärme och energihushållning, och vi utvecklar ständigt vårt kunnande inom vindkraft och solenergi. I många av våra kommuner finns miljökunnande som tillsammans med privata entreprenörer borde kunna exporteras till andra länder. Jag har också fått många frågor från företagare varför regeringen inte på ett mer tydligt sätt riktar insatser som kan leda till miljöteknikexport från Sverige. Många menar att vi hamnar i en ideologisk diskussion om kommunalt ägande och att vårt teknikkunnande är ”inlåst” i våra kommuner.

En annan bild som ofta kommer fram är att våra miljöföretag är för små för exportmarknaden. Gröna jobb är en möjlighet för Sverige men också för att konkret bidra till en klimatmässigt bättre värld.

Min fråga till näringsministern är vad hon gör och avser att göra för att öka miljöteknikexporten från Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-24 Anmäld: 2010-06-28 Besvarad: 2010-06-30 Svar anmält: 2010-07-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-30)