Miljöstyrningsrådet

Skriftlig fråga 2007/08:1131 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 21 april

Fråga

2007/08:1131 Miljöstyrningsrådet

av Jeppe Johnsson (m)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Miljöstyrningsrådet är ett bolag som bildades 1995 och som ägs gemensamt av stat och näringsliv genom Miljödepartementet, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting.

Miljöstyrningsrådet rekommenderar att vi inte konsumerar till exempel torsk som är fångad i svenska vatten. Däremot är det, enligt rådets rekommendationer, ok att äta torsk som är fångad i till exempel Barents hav. Denna fisk har i många fall frysts ned, transporterats till Kina för beredning och sedan åter transporterats till Europa för försäljning. Världsnaturfonden har i en färsk rapport varnat för att det förekommer olagligt fiske i bland annat Barents hav.

I januari 2008 stod på Fiskeriverkets hemsida följande, under rubriken Konsumentinformation. ”Kan jag med gott samvete köpa den fisk som säljs? Det är en fråga som många konsumenter ställer sig idag. Fiskeriverkets syn är att det kan man absolut göra så länge fisken är lagligt fångad, enligt de kvoter som bestämts gemensamt av medlemsländerna i EU eller annan berörd part.”

Den svenska torsken är fångad inom de kvoter som förhandlats fram av Sveriges jordbruksminister inom EU-samarbetet. Fiskeriverket utövar en noggrann kontroll för att garantera att fisken är lagligt fångad.

Här uppstår en konflikt. Sverige förhandlar genom sin jordbruksminister fram en svensk kvot samtidigt som Miljöstyrningsrådet avråder svenska folket från att konsumera den fisk som fångats inom den framförhandlade kvoten.

Avser statsrådet att ta initiativ till en översyn av Miljödepartementets roll i Miljöstyrningsrådet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-04-21 Anmäld: 2008-04-22 Besvarad: 2008-05-13 Svar anmält: 2008-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-13)