miljöskyddsfartyg

Skriftlig fråga 1999/2000:1355 av Skånberg, Tuve (kd)

Skånberg, Tuve (kd)

den 24 augusti

Fråga 1999/2000:1355

av Tuve Skånberg (kd) till miljöminister Kjell Larsson om miljöskyddsfartyg

I början av nästa år kommer miljöskyddsfartyget KBV 201 att vara färdigbyggt på Kockums i Karlskrona. Nyanskaffandet av KBV 201 är välkommet och ekonomiskt mycket väl motiverat. När det gäller t.ex. oljesanering är kostnaden för oljeupptagning till sjöss 10@100 000 kr per m³ beroende på omständigheter som tid, väder och vind, medan oljesanering när oljan väl hamnat på stranden kostar ca 1 miljon kronor per m³.

Är miljöministern mot denna bakgrund beredd att verka för nybyggnation av fler miljöskyddsfartyg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarad: 2000-09-06 Anmäld: 2000-09-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-06)