Miljösanktionsavgifter

Skriftlig fråga 2007/08:1497 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 21 juli

Fråga

2007/08:1497 Miljösanktionsavgifter

av Krister Örnfjäder (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Från och med den 1 januari 2007 måste företag som producerar elektriska och elektroniska produkter rapportera in försäljningssiffror med mera till Naturvårdsverket enligt verkets miljöföreskrifter. De företag som inte rapporterar får betala en administrativ avgift, en så kallad miljösanktionsavgift på lägst 1 000 kronor till högst 1 000 000 kronor. Många av företagarna som har blivit påförda en avgift känner sig orättvist behandlade då de anser att storleken på avgiften inte står i proportion till förseelsen.

Det finns i dag ett producentansvar för elektroniska och elektriska produkter. Syftet är att produkterna ska återanvändas samt att minska avfallet. De företagare som rapporterar till El-kretsen, som är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektriska samt elektroniska produkter, uppfattar ibland felaktigt att detta är tillräckligt. Vilket innebär att de inte rapporterar in uppgifterna till Naturvårdsverket.

När företagen upptäcker sitt misstag ställs de inför ett dilemma. Om de fortsätter att inte rapportera in uppgifterna till Naturvårdsverket slipper de att betala miljösanktionsavgiften. Väljer företagen att rapportera in uppgifterna påförs de automatiskt en miljösanktionsavgift om minst 100 000 kronor eftersom rapporten kommer in för sent. Detta upplevs som stötande av många företagare. Enligt regeringen är de medvetna om problemet.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att se till att de företagare som vill rätta till sitt felaktiga handlande erbjuds att göra detta mot en lägre miljösanktionsavgift än i dagsläget?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-07-21 Besvarad: 2008-08-11 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-11)