Miljöprövningarnas effektivitet

Skriftlig fråga 2019/20:406 av Mats Nordberg (SD)

Mats Nordberg (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Som riksdagsledamöter har vi förmånen att kunna besöka seminarier i riksdagen där representanter för olika branscher meddelar sin syn på för dem viktiga frågor.

Under hösten har det bland annat hållits seminarier med representanter från gruvnäring, kraftindustri, skogsindustri, torvnäringen, jordbrukarna, skogsägarna och fiskodlarna, där det framkommit att alla är bekymrade för att tillståndsprövningen enligt miljöbalken verkar bli alltmer restriktiv och allt långsammare.

Representanterna berättade också att det är svårt att ur lagarna kunna göra en prognos över huruvida man kommer att ges tillstånd till sin verksamhet eller inte.

Slutligen uttrycktes att tillståndsprocesserna tar olika lång tid och förefaller genomföras med olika förståelse för näringarna, beroende på i vilket län tillståndsprocessen drivs.

Allt detta är djupt oroande. Vi vet alla att landsbygdens ekonomi behöver förstärkas. Det är därför viktigt att myndigheterna inte bara är bromsande utan i minst lika hög grad stöttande. Likaså måste objektivitet och förutsägbarhet råda.

De flesta mänskliga verksamheter har både positiva och negativa effekter. Tillståndsprövningen måste därför rimligen innebära en kostnads-nyttoanalys. Men denna måste göras i positiv anda. Inte minst mindre företag behöver känna att myndigheterna i normalfallet stöder deras nya, förändrade eller förlängda verksamhet, men hjälper dem att ta miljöhänsyn.

Motsatsen verkar råda i dag. Alldeles för många ansökningar resulterar i processer som tar oerhört lång tid men ändå slutar med att tillstånd inte ges.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Delar ministern den här bilden som delgivits riksdagsledamöter av gruvnäring, kraftindustri, skogsindustri, torvnäringen, jordbrukare, skogsägare och fiskodlare, men som sannolikt delas även inom andra näringar, och vad avser regeringen i så fall att göra för att se till att miljöprövningarna blir effektivare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-14 Överlämnad: 2019-11-15 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga