Miljöprövning av skjutfältet i Sollefteå

Skriftlig fråga 2007/08:1025 av Sonidsson, Eva (s)

Sonidsson, Eva (s)

den 28 mars

Fråga

2007/08:1025 Miljöprövning av skjutfältet i Sollefteå

av Eva Sonidsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Efter försvarsnedläggningen i Sollefteå står skjutfältet Tjärnmyren tomt och används i dag endast i begränsad omfattning. Försvarsmakten har inlett en avvecklingsprocess, som är beräknad att ta cirka fem år.

Fortifikationsverket äger anläggningen och hyr den till Försvarsmakten, som har miljötillståndet för skjutningar och körning i terräng på fältet. Eftersom Försvarsmakten inte vill ha någon ytterligare miljöpåverkan är området belagt med skjutförbud.

Försvarsmaktens övnings- och skjutfält ska miljöprövas i enlighet med miljöbalkens bestämmelser för att kunna användas till annan verksamhet.

Det finns en förstudie framtagen av olika intressenter, som ser en möjlighet att utveckla skjutfältet för både testverksamhet för försvarsindustrin och för övriga näringslivet och turismen.

En ort som Sollefteå är beroende av alla arbetstillfällen, varför det är viktigt att tillvarata de kreativa lösningar som har tagits fram i den här studien i syfte att utveckla en ort som haft en omfattande försvarsverksamhet.

Det är angeläget med skyndsam miljöprövning av skjutfältet i Sollefteå för att göra det möjligt att använda skjutfältet för annan verksamhet.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka initiativ avser försvarsministern att ta med anledning av ovanstående?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-03-28 Anmäld: 2008-03-28 Besvarad: 2008-04-09 Svar anmält: 2008-04-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-09)