Miljöövervakning av hav

Skriftlig fråga 2009/10:375 av Omanovic, Jasenko (s)

Omanovic, Jasenko (s)

den 18 december

Fråga

2009/10:375 Miljöövervakning av hav

av Jasenko Omanovic (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Kustbevakningen bedriver i dag bland annat övervakning av miljön efter våra kuster i samband med sina övriga bevakningsuppgifter. Myndigheten har en fungerande organisation och fartyg som är lämpade för miljöövervakning i våra hav samt har ett samarbete sedan 20 år tillbaka med Umeå Marina Forskningscentrum, som bedriver forskning och utbildning av doktorander inom området.

Nu har regeringen föreslagit att ansvaret för miljöövervakning flyttas från Kustbevakningen över till Sjöfartsverket, vilket går emot förslaget från utredningen i frågan. Detta skulle öka kostnaderna för verksamheten, men framför allt riskera att bryta kontinuiteten i miljöövervakningen. Ett avbrott i miljöövervakningen kan innebära brott mot flera internationella avtal om miljömätningar i Östersjön.

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att garantera att Sverige följer ingångna internationella avtal om miljöövervakning på våra hav?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-12-18 Anmäld: 2009-12-21 Besvarad: 2010-01-26 Svar anmält: 2010-01-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-26)