Miljonprogrammens upprustningsbehov

Skriftlig fråga 2007/08:171 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 26 oktober

Fråga

2007/08:171 Miljonprogrammens upprustningsbehov

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I medierna de senaste dagarna har vi kunnat läsa att de svenska miljonprogramshusen är i så dåligt skick att värmen läcker ut genom fasad, fönster och balkonger. Det innebär också att husen förbrukar en stor mängd energi och tär på miljön. Att rusta upp och energieffektivisera miljonprogrammen kommer att kosta miljardbelopp: Ventilationen är dålig, taken är bristfälligt isolerade och fönstren ofta otäta.

Vi socialdemokrater har i vår alternativa budget föreslagit ett nytt investeringsstöd för att bygga miljövänliga hyresrätter och vi har avsatt medel för att inleda en miljardsatsning på att rusta upp och förbättra förorter och miljonprogramsområden i hela Sverige.

Min fråga till statsrådet Mats Odell är:

Hur kommer statsrådet att agera för att underlätta för näringsliv och bostadsbolag att rusta upp miljonprogrammen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-26 Anmäld: 2007-10-26 Besvarad: 2007-10-31 Svar anmält: 2007-10-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-31)