Miljökonsekvenser av palmolje- och etanolproduktion

Skriftlig fråga 2006/07:1472 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 6 juli

Fråga

2006/07:1472 Miljökonsekvenser av palmolje- och etanolproduktion

av Hans Olsson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I satsningen på förnybara energikällor ingår import av etanol och palmolja. Svenska Naturskyddsföreningen gör gällande att palmolje- och etanolproduktionen i utvecklingsländer har stora negativa konsekvenser på miljön. I Brasilien uppges sockerrörsodlingarna för etanoltillverkning förstöra jordar och också produceras med hjälp av utnyttjandet av billig arbetskraft under omänskliga arbetsförhållanden. Palmoljeproduktionen i Malaysia och Indonesien, vilka står för 75 procent av världens produktion, har lett till en omfattande avverkning av regnskog. Palmoljeproduktionen uppges stå för en stor del av skogsskövlingen i Malaysia. Det stigande användarintresset av palmolja ska ha lett till en skövling av regnskog och svedjebruk som innebär att stora mängder koldioxid frigjorts. Den våldsamt ökade efterfrågan på palmolja har förvandlat Indonesien till världens tredje största koldioxidproducent efter USA och Kina

Palmoljor utgör 27 procent av världens totala mängd av naturliga oljor och fetter på 139 miljoner ton per år. Oljepalmen är därmed den största oljegrödan i världen med 37 miljoner ton per år, tätt följd av sojabönan med ca 33 miljoner ton per år. Biologiska oljor har traditionellt använts framför allt inom foderindustrin (5 procent), kemiska industrin (15 procent) och livsmedelsindustrin (80 procent). På sin höjd någon procent används inom bränsle- och energisektorn.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av dessa alarmerande uppgifter som, om de är korrekta, måste ha konsekvenser för Sveriges syn på import av både etanol och palmolja?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-07-06 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-23 Svar anmält: 2007-08-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-23)