Miljökonsekvenser av ökad stridsövningsverksamhet

Skriftlig fråga 2011/12:93 av Brodén, Anita (FP)

Brodén, Anita (FP)

den 2 november

Fråga

2011/12:93 Miljökonsekvenser av ökad stridsövningsverksamhet

av Anita Brodén (FP)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Det pågår ett stort och ambitiöst arbete inom många myndigheter för att minska belastningen på miljön och säkerställa en biologisk mångfald, rent vatten och friska marker.

En hög prioritering har varit att såväl nationellt som internationellt också minska utsläpp av gifter till naturen, där inte minst kvicksilver, bly, bromerade flamskyddsmedel och hormonpreparat stått högt upp på agendan. Kemikaliefrågan lyfts också fram som ett särskilt område i Miljömålsberedningens arbete.

Försvarsmakten planerar att utöka flygverksamheten över såväl västkusten som Vättern. I den kraftiga utökningen innefattas också en önskan att kunna öva och fälla bomber tio nätter per år. Försvarsmakten har ansökt om en dramatisk ökning av såväl flygfotogen som ammunition.

För omkringboende innebär detta en bullerstörning, men också en ökad oro kring miljökonsekvenserna. Oron kring miljökonsekvenser handlar kring såväl flygfotogen som blyammunition.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att Försvarsmakten ska ta hänsyn till bullerstörningsproblematiken för medborgarna och till de miljökonsekvenser som inte minst de ökade stridsövningarna medför?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-02 Anmäld: 2011-11-07 Besvarad: 2011-11-09 Svar anmält: 2011-11-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-09)