Miljöklassning av bränslen

Skriftlig fråga 2006/07:46 av Larsson, Jan-Olof (s)

Larsson, Jan-Olof (s)

den 19 oktober

Fråga

2006/07:46 Miljöklassning av bränslen

av Jan-Olof Larsson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Dieselfordon producerade före 2005 är inte utrustande med reningsutrustning eller partikelfilter som tar upp de partiklar som är hälsoskadliga. Med den bilpark vi har i Sverige innebär detta att ca 90 % av de dieselfordon som rullar på våra vägar behöver en diesel som är av hög kvalitet. I Sverige används därför MK 1-dieseln, som är världens renaste diesel och som tillverkas vid svenska raffinaderier. Svensk MK 1-diesel innehåller 15 % lägre halter av skadliga aromater jämfört med Europadiesel. Det ger ca 20 % lägre utsläpp av partiklar till luft och 5 % lägre utsläpp av kväveoxider. Det kommer att ta en avsevärd tid innan en majoritet av Sveriges dieselfordonspark är utbytt mot nyare fordon och utrustade med reningsutrustning eller partikelfilter. Utöver detta kan konstateras att entreprenadmaskiner inte har samma utveckling då det gäller reningsutrustning.

Innan merparten av fordonsflottan förnyats är det i allra högsta grad viktigt att behålla svensk MK 1-diesel. Om denna ersätts med så kallad Europadiesel skulle miljö- och hälsoförlusten bli avsevärd. Andra länder i Europa har också uttryckt intresse för Sveriges MK 1-diesel för att minska partikelutsläppen.

Riksdagen beslutade våren 2006 att MK 1-dieseln ska behållas i Sverige. Mot detta fanns flera yrkanden från företrädare för den borgerliga alliansen. I regeringsförklaringen finns skrivningar om miljöklassningar av bränslen. Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga:

Planerar miljöministern att föreslå en förändring i den av riksdagen nyligen beslutade miljöklassningen av bränslen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-10-19 Anmäld: 2006-10-24 Besvarad: 2006-10-24 Svar anmält: 2006-10-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-10-24)