Miljöhälsorapport 2001

Skriftlig fråga 2000/01:764 av Jönsson, Marianne (s)

Jönsson, Marianne (s)

den 21 februari

Fråga 2000/01:764

av Marianne Jönsson (s) till socialminister Lars Engqvist om Miljöhälsorapport 2001

Miljöhälsorapport 2001 har nyligen överlämnats till regeringen. Bakom rapporten står Socialstyrelsen, Institutet för Miljömedicin och Miljömedicinska enheten vid Stockholms läns landsting. Rapporten som är nationell och ny av sitt slag belyser bl.a. hur riskfaktorer i den fysiska miljön påverkar vår hälsa. Den ska också ge en aktuell översikt av hälsorisker i miljön och av människors exponering för viktiga riskfaktorer i miljön. Miljöhälsorapporten 2001, kommer enligt rapportskrivarna, också att fungera som ett bra miljömedicinskt underlag när man planerar för åtgärder inom miljö- och hälsoskyddet.

Miljöhälsorapporten är mycket bra. Den belyser viktiga problem och lyfter fram olika riskfaktorer i miljön. Syftet och tanken med miljöhälsorapporten 2001 är således utmärkt. Det man däremot kan anmärka på är att den inte ger en tillräckligt heltäckande bild. En stor del av vårt liv tillbringar vi ju faktiskt på arbetsplatsen. Rapporten bör därför också mer belysa hälsorisker i miljön på arbetsmarknaden @ arbetsrelaterade riskfaktorer i miljön. Fakta i existerande rapport innefattar mycket riktigt också arbetsrelaterade hälsoskador, t.ex. att 11 % av befolkningen rapporterar att man dagligen utsätts för passiv rökning i hemmet eller på arbetsplatsen.

Jag vill därför veta om socialministern har för avsikt att ta initiativ till att en heltäckande bild skapas, genom att uppmana verken att samarbeta i frågan.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-02-21 Besvarad: 2001-02-28 Anmäld: 2001-03-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-02-28)