Miljöforskning som stryps av sekretesslagstiftningen

Skriftlig fråga 2013/14:602 av Raimo Pärssinen (S)

Raimo Pärssinen (S)

till Justitieminister Beatrice Ask (M)

 

Tidningen Ny Teknik har ett reportage i nr 19 från den 7 maj beskrivit ur miljöforskare vid Stockholms universitet hindras från att sprida sina resultat av bottenmätningar i Östersjön. Forskarnas upptäckter om Östersjöns botten kan inte diskuteras med andra länders forskare eller experter och inte heller publiceras utan Försvarsmaktens tillstånd. Tre typer av tillstånd behövs, och det märkliga är att i privat regi gör många redan avancerade mätningar utan att uppmärksamma att de egentligen behöver tillstånd.

Myndigheter som Sjöfartsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Havs- och vattenmyndigheten håller med om problemet och menar att lagändring behövs. Lagstiftningen i Sverige är också mer restriktiv än i de flesta av våra grannländer kring Östersjön. På Försvarsdepartementet förbereds nu en ny lagstiftning som kan innebära en betydande skärpning jämfört med nu tillämpad praxis. Med andra ord får miljöforskarna ännu mera krångel och uppförsbacke när de ska hjälpa oss att rädda Östersjön.

Detta kan inte vara rimligt. Försvarsmakten ska givetvis kunna skydda militärstrategiskt viktiga områden men i övrigt bör forskningen släppas fri.

Genom vilka initiativ och kontakter med andra berörda statsråd avser statsrådet att avveckla den hemligstämpel som stryper forskningen om Östersjön?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-07 Överlämnad: 2014-05-08 Besvarad: 2014-05-14 Sista svarsdatum: 2014-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga