Miljöeffekter av SJ:s prissättning

Skriftlig fråga 2005/06:1167 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 9 mars

Fråga 2005/06:1167 av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Miljöeffekter av SJ:s prissättning

Pendeltågen mellan Västerås och Stockholm är ofta försenade. Det händer också att vagnarna är överfulla med passagerare. Problemen har förvärrats de senaste månaderna och tålamodet hos många pendlare är på väg att sina.

De senaste decenniernas utsläpp av koldioxid har visat att effektiva allmänna kommunikationer är viktiga för miljön. Tåget har i detta sammanhang en mycket viktig roll eftersom det är en pendlingsform som erbjuder låg miljöbelastning och hyggligt snabba transporter.

SJ framhåller gärna och ofta sin gröna sida men när priserna för ett pendlarkort för 30 dagar på sträckan Stockholm@Västerås kostar hela 3 458 kr gynnar det knappast kollektivtrafiken. Som jämförelse kan nämnas att åka motsvarande sträcka i Skåne, där verksamheten upphandlas i konkurrens, endast kostar 890 kr.

Tågen är viktiga ur ett miljöperspektiv. Det handlar om att långsiktigt investera i spår och tågset så att tågen går i tid och biljettpriserna pressas. Endast då kan kollektivtrafiken fungera och resandet ske på ett miljövänligt sätt.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att SJ:s priser inte ska förhindra att fler reser på ett miljövänligt sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-03-09 Anmäld: 2006-03-09 Besvarad: 2006-03-15 Svar anmält: 2006-03-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-15)