Miljöbilspremien

Skriftlig fråga 2014/15:448 av Edward Riedl (M)

Edward Riedl (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Alliansregeringen införde den så kallade miljöbils- och supermiljöbilspremien för att öka drivkraften att välja en mer miljövänlig bil vid nyinköp. Uppgifter gör gällande att cirka hälften av årets anslag till köpare av sådana bilar redan är förbrukade. En stor del av potten har nyttjats av de 1 800 supermiljöbilar som registrerades förra året utan att erhålla någon premie.

Den premie en privatperson kan erhålla vid köp av en supermiljöbil uppgår till 40 000 kronor per bil. Risken är överhängande att färre personer kommer att välja supermiljö- eller miljöbilar vid nyinköp ifall premien inte går att tillgodogöra sig. Detta vore en olycklig utveckling.

 

Avser klimat- och miljöministern att verka för att miljöbilspotten ökas under 2015 för att säkerställa att medlen därmed inte tar slut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-21 Överlämnad: 2015-04-21 Anmäld: 2015-04-22 Svarsdatum: 2015-04-29 Sista svarsdatum: 2015-04-29
Svar på skriftlig fråga