Miljöaspekter vid placering av försvarets logistikcentrum

Skriftlig fråga 2006/07:1256 av Larsson, Lars Mejern (s)

Larsson, Lars Mejern (s)

den 25 maj

Fråga

2006/07:1256 Miljöaspekter vid placering av försvarets logistikcentrum

av Lars Mejern Larsson (s)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

Jag har hört att Försvarsmakten nu utreder var de ska placera sitt framtida logistikcentrum. Platsen för denna placering avgörs av bland annat tillgången på vägar, järnvägar och inte minst flygplatser. Till dessa faktorer borde också miljöaspekterna läggas.

Trafikens och inte minst flygtrafikens miljöpåverkan diskuteras intensivt nu. Och det med all rätt eftersom trafik i olika former ger stora utsläpp av koldioxid och andra miljöfarliga ämnen såsom exempelvis glykos.

På Karlstad flygplats har man, på grund av att denna flygplats är förhållandevis nybyggd, kunnat satsa på en aktiv miljöprofil med bland annat ett slutet system för glykosanvändning samt provtagning och kontroll av sina utsläpp. Genom sitt centrala läge med bra förbindelser till bland annat Göteborg, Stockholm och Oslo har Karlstad mycket goda förutsättningar för att vara försvarets centrum för logistik. Räddningsverket finns där och staden har dessutom ett universitet av mycket hög kvalitet.

Jag vill därför fråga försvarsministern om han kommer att agera för att man ska beakta miljöaspekterna i placeringen av sitt logistikcentrum och därför placera centrumet i Karlstad.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-05-25 Anmäld: 2007-05-28 Besvarad: 2007-05-30 Svar anmält: 2007-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-30)