miljöanpassad vattenkraft

Skriftlig fråga 1997/98:507 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)
Fråga 1997/98:507 av Owe Hellberg (v) till miljöministern om miljöanpassad vattenkraft

På Svenska vattenkraftsföreningens uppdrag har Elforsk AB (elföretagens gemensamma bolag för forskning och utveckling), genomfört en studie om hur elförsörjningssystemen skall se ut i mitten av nästa sekel.

Elforsk har lanserat begreppet "miljöanpassad utbyggnad", en utbyggnad som ska göra det möjligt att bygga ut vattenkraften från dagens ca 64 TWh till ca 80 TWh ett normalt tillrinningsår. Man struntar alltså i riksdagens uttalande mål om att vattenkraften skall stå för högst 66 TWh.

Vad som menas med miljöanpassad utbyggnad är diffust och skapar missuppfattningar. All vattenkraftsutbyggnad medför kraftiga ingrepp i det lokala växt- och djurlivet som påverkar den naturliga miljön.

Kraftverksföreningens mål framgick tydligt av den föredragning som företrädare för Kraftverksföreningen gjorde för riksdagens bostadsutskott om sin syn på den kommande Miljöbalken. De vill klassa energibehovet som riksintresse, riva upp alla beslut om älvskyddet i Naturresurslagen, för att ge möjlighet för utbyggnad av t.ex. våra nationalälvar.

Min fråga till ministern blir då följande:

Kommer ministern att göra något för att begreppet "miljöanpassad vattenkraftsutbyggnad" enligt Elforsks tolkning inte skall få fotfäste hos statliga myndigheter och vattenkraftsproducenter?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-03-04 Anmäld: 1998-03-09 Besvarad: 1998-03-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga