Miljö vid nordiska besök

Skriftlig fråga 2007/08:54 av Lindestam, Åsa (s)

Lindestam, Åsa (s)

den 9 oktober

Fråga

2007/08:54 Miljö vid nordiska besök

av Åsa Lindestam (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Den borgerliga regeringen har på försvarsområdet sänkt kraven på miljöområdet dramatiskt. Under miljöpolitik går bara att läsa om Statens strålskyddsinstitut och Kärnkraftsinspektionen. Inte med ett ord redogör regeringen för det miljöarbete som borde pågå inom ramen för försvarssektorsansvaret. Även i regleringsbrevet till myndigheterna har ambitionerna på miljöarbetsområdet slaktats av den borgerliga regeringen. I regleringsbrevet till Försvarets materielverk har allt om miljö konsekvent strukits bort. Kraven som regeringen ställer på Försvarsmakten har minskat från 15 till 2. Antalet miljömål som satts upp har minskat från 16 till 3. Bland annat har kravet på att den nordiska Agenda 21 ska vara ett vägledande dokument försvunnit ur skrivningarna. Det är oklart om de nordiska grannarna är medvetna om den degradering som den gemensamma nordiska Agenda 21 på försvarsområdet har fått i Sverige.

Under det nordiska försvarsministermötet i maj togs inte miljöfrågan upp av dåvarande försvarsministern Odenberg. Försvarsminister Sten Tolgfors har nu gjort sina första besök i Norge och Finland i egenskap av sin nya kapacitet.

Med anledning av det vill jag fråga försvarsminister om han under sitt besök tagit upp miljöfrågan inom försvarssektorn och den nordiska Agenda 21 med sina nordiska kolleger.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-10-09 Anmäld: 2007-10-16 Besvarad: 2007-10-17 Svar anmält: 2007-10-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-17)