Miljardaffärer med olaglig tobak

Skriftlig fråga 2017/18:1225 av Thomas Finnborg (M)

Thomas Finnborg (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Under senare år har Tullverkets beslag av smuggelcigaretter och olaglig röktobak blivit allt större. Inte bara mängderna har blivit större. Också beslagen har blivit fler.

Däremot tycks polisens beslag bli allt färre – även om ett antal större beslag av framför allt röktobak har uppmärksammats under senare tid. Det finns dock ingen samlad statistik över polisens tobaksbeslag runt om i landet.

I Malmö gjorde polisen tidigare fyra till åtta tillsynsbesök per år hos lokala tobakshandlare. Numera har antalet razzior halverats.

Under de senaste månaderna har polisen gjort både små och stora beslag av illegal tobak på olika håll i landet. 

Häromveckan gjorde Malmöpolisen tillsyn i en förbutik till ett större varuhus i Malmö. Polisen beslagtog 180 paket röktobak som såldes för 70–300 kronor kilot. Skälet är att den illegala tobaksförsäljningen omsätter många miljarder kronor. Staten går miste om ännu större summor i obetald tobaksskatt.

När polisen slår till mot enskilda tobaksbutiker påträffas alltmer sällan oskattade smuggelcigaretter i dolda förvaringsutrymmen. I stället har obeskattad röktobak blivit allt vanligare. Den olagliga tobakshandeln är steget före i ett omfattande skattefusk. I Sverige har bara en olaglig tobaksfabrik sprängts under senare år, jämfört med 72 liknande razzior i Polen på ett enda år.

Razziorna kan inbringa stora pengar till statskassan. I de fall där enskilda butiksägare avslöjas med att sälja illegala tobaksvaror kan de krävas på hundratusentals kronor i obetalda tobaksskatter. Hos grossisterna kan skattesummorna bli betydligt högre.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern och regering att göra för att polisen och Ekobrottsmyndigheten ska hinna med fler tillslag och fler förundersökningar kring illegal tobaksverksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-04-25 Överlämnad: 2018-04-25 Anmäld: 2018-04-26 Sista svarsdatum: 2018-05-02 Svarsdatum: 2018-05-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga