Militärt våld mot civila

Skriftlig fråga 2009/10:21 av Lind, Björn (s)

Lind, Björn (s)

den 22 september

Fråga

2009/10:21 Militärt våld mot civila

av Björn Lind (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Andra helgen i september genomförde omkring 400 hemvärnssoldater en krigsförbandsövning i Halmstad med omnejd. En av uppgifterna var att försvara Rådhuset i Halmstad mot demonstranter. Under övningen brottades ett antal demonstranter ned och omhändertogs av militär personal. Denna del av övningen rörde upp många känslor i Halmstad. Försvarsmakten svarade på kritiken med ett pressmeddelande där det bland annat hävdas att "uppgiften löstes inom ramen för skyddslagen och nödvärnsrätten, inte inom ramen för Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorbekämpning". Övningsledningen utgick från en fiktiv situation att riksdagen fattat beslut om att polisen kunde få hjälp att bevaka civila skyddsobjekt.

Det finns fortfarande människor som kommer ihåg de tragiska händelser som utspelades i Sverige på 30-talet när svensk militär sköt skarpt mot och dödade svenska fredliga demonstranter.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga försvarsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att säkerställa att svensk militär fortsättningsvis inte övar på uppgifter som handlar om att använda våld mot svenska civila.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-22 Anmäld: 2009-09-24 Besvarad: 2009-09-30 Svar anmält: 2009-10-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-30)