militärt samarbete med Israel

Skriftlig fråga 2001/02:1516 av Ångström, Lars (mp)

Ångström, Lars (mp)

den 15 augusti

Fråga 2001/02:1516

av Lars Ångström (mp) till utrikesminister Anna Lindh om militärt samarbete med Israel

Enligt uppgift i tidningen Sydöstran har svenska försvaret slutfört en affär med den israeliska vapenindustrin. I förra veckan kom en ingenjörsgrupp från vapentillverkaren Rafael till Karlskrona. Uppdraget var att slutmontera och testa ett antitorpedvapen för den svenska marinen. Affären är, enligt Sydöstran, värd omkring 35 miljoner kronor.

Frågan om den svenska vapenimporten behandlas inte i Exportkontrollrådet eller i något annat parlamentariskt sammansatt organ, men den har stor principiell betydelse. Vapenimport från ett annat land innebär att Sverige stöder detta lands vapenindustri. Det är synnerligen allvarligt att Sverige stöder den israeliska försvarsindustrin, samtidigt som vi fördömer Israels ockupation och brutala agerande på Västbanken och i Gaza.

Jag vill fråga utrikesministern:

Avser utrikesministern att ta något initiativ till att stoppa allt militärt samarbete, däribland vapenhandel, mellan Israel och Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-08-15 Besvarad: 2002-08-27 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-27)