Militärregeringens brott mot mänskliga rättigheter i Bangladesh

Skriftlig fråga 2006/07:1529 av Larsson, Kalle (v)

Larsson, Kalle (v)

den 7 augusti

Fråga

2006/07:1529 Militärregeringens brott mot mänskliga rättigheter i Bangladesh

av Kalle Larsson (v)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Den 11 januari övertog militären makten i Bangladesh. Den sittande regeringen dominerad av Bangladesh Nationalist Party störtades. Militären utlovade nyval inom tre månader. Några val har dock ännu inte genomförts. Oppositionsledaren och ordföranden i Awamiförbundet Sheikh Hasina sitter sedan den 16 juli i fängelse. Det finns uppgifter om att hon torterats fysiskt och psykiskt i fängelset. Militärregeringen riktade en rad anklagelser mot henne, men landets högsta domstol har frikänt henne, då det inte finns några bevis för de anklagelser som riktats mot henne. Sheikh Hasina sitter dock fortfarande fängslad, då militärregeringen riktat nya anklagelser mot henne. Genom att ständigt hitta på nya anklagelser kan militärregeringen hålla henne fängslad så länge den önskar.

Militärregeringen i Bangladesh bröt mot grundläggande demokratiska principer när den tog över makten i landet. Den bryter mot löftet om nyval och den bryter i exemplet Sheikh Hasina mot grundläggande mänskliga rättigheter. Sheikh Hasina är inte den enda politiker i Bangladesh som utsatts för den behandling hon fått genomlida.

Jag vill fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vilka initiativ avser ministern att ta inom EU och för Sveriges del som enskild stat för att förmå militärregeringen i Bangladesh att respektera grundläggande demokratiska och mänskliga rättigheter genom att snarast utlysa nyval och frige politiska ledare, som exempelvis Sheikh Hasina?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-07 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-20 Svar anmält: 2007-08-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-20)