Militärkuppen i Egypten

Skriftlig fråga 2012/13:644 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 5 juli

Fråga

2012/13:644 Militärkuppen i Egypten

av Peter Persson (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Både från svensk sida och från EU har kommentarerna till militärkuppen i Egypten präglats av stor försiktighet. Jag är tveksam till detta.

I all demokratiforskning brukar framhävas att en demokrati är konsoliderad först när ”democracy is the only game in town.” Faktum är att Mursi fick 51,7 procent av rösterna i presidentvalet och Muslimska brödraskapet blev överlägset största parti i folkförsamlingen med 217 av 498 mandat. Att Egyptisk militär anammat det som tidigare Turkiets militärer sysslat med, att gå in och ”korrigera” med eller utan stöd från andra delar av folket och partierna stärker inte demokratin. Som lök på laxen säger västvärlden lite halvkvädet ungefär att de valda kanske nu ändå inte längre har majoritetsstöd och att dessa förresten själva är ute på auktoritära vägar. Om vi i Sverige skulle följa den turkiska och egyptiska logiken borde oppositionen kalla ut människor och organisationer i Sverige till jättedemonstrationer utifrån vilka statsministern och regeringen skulle tvingas avgå. Så ska det inte gå till i en konstitutionell demokrati! Dessutom kan sägas att om vi eftersträvar mer av ”demokratisk islam” är bejakande av kupper mot folkvalda ”islamistiska” regimer inte så lyckat.

Sverige och EU bör vara tydligt med att det skett en militärkupp i Egypten och att den folkvalde presidenten faktiskt avsatts i strid mot en demokratisk och konstitutionell ordning. Militärer har aldrig någonsin visat sig vara goda styresmän. Även när goda intentioner angetts har militärvälden alltid spårat ur. Det civila samhället i Egypten behöver stärkas, inte mist det sekulära.

Hur avser utrikesministern att förhålla sig till och vilken linje driver statsrådet inom EU med anledning av militärkuppen i Egypten?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-07-05 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-27 Svar anmält: 2013-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-27)