militära reservkraftverk för civil användning

Skriftlig fråga 2001/02:143 av Hagberg, Michael (s)

Hagberg, Michael (s)

den 31 oktober

Fråga 2001/02:143

av Michael Hagberg (s) till försvarsminister Björn von Sydow om militära reservkraftverk för civil användning

Föregående vinter var det stora problem med kraftförsörjningen på grund av storm och nedfall av träd över kraftledningar på landsbygden, vilket drabbade bönder och småföretagare på landsbygden särskilt hårt.

Det är väldigt viktigt med en tryggad elförsörjning för lantbrukets djurhållning, då det är viktigt att sätta den goda djurhållningen i centrum.

I samband med omstruktureringen av försvaret vet vi att 600@800 reservkraftverk blivit över. Dessa kraftverk kan konverteras för civil användning till lägre kostnader än vad som tidigare nämnts.

Samtal har förekommit mellan företag, organisationer och kraftföretag i området om hur användandet av de ombyggda kraftverken kan komma till nytta för bönder och småföretagare i delar av landet. Särskilt stort intresse finns i KFV-området (Katrineholm, Flen och Vingåker).

Jag vill därför fråga försvarsminister Björn von Sydow följande:

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att de övertaliga reservkraftverken kan komma till nytta för bönder och småföretagare på landsbygden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-10-31 Besvarad: 2001-11-06 Anmäld: 2001-11-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-11-06)