militär övningsverksamhet i övre Norrland

Skriftlig fråga 2002/03:976 av Abramsson, K G (s)

Abramsson, K G (s)

den 22 maj

Fråga 2002/03:976

av K G Abramsson (s) till försvarsminister Leni Björklund om militär övningsverksamhet i övre Norrland

Den 3 mars i år överlämnades en hemställan från Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten till försvarsministern om att tillsätta en utredningsman för att granska regelverk och förutsättningar för att på kommersiell grund erbjuda

  • grundläggande militär vinterutbildning,
  • lån av luftrum för träning av piloter samt
  • övningsfält för övning i skydd mot NBC och räddningstjänst (NBC = från olyckor till insats med stridsmedel innehållande radioaktivitet, bakterier, virus eller toxiner samt kemikalier)

till utvalda medlemmar i EU som verkar i fredsfrämjande operationer i vinterklimat eller ingår i EU:s krishanteringsstyrka.

Genom att tillvarata den outnyttjade infrastruktur som friställdes efter förra försvarsbeslutet skulle detta kunna utvecklas till en exportindustri i Norrland med samma potential som biltestverksamheten.

Min fråga är:

Ämnar ministern tillsätta en utredningsman i enlighet med länsstyrelsernas förslag och, om så är fallet, när?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-22 Anmäld: 2003-05-22 Besvarad: 2003-05-28 Svar anmält: 2003-05-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-05-28)