Militär materiel på Estonia

Skriftlig fråga 2005/06:1697 av Stenmark, Rigmor (c)

Stenmark, Rigmor (c)

den 24 maj

Fråga 2005/06:1697 av Rigmor Stenmark (c) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Militär materiel på Estonia

Det finns fortfarande frågetecken kvar angående det civila passagerarfartyget Estonias förlisning, frågetecken som så långt möjligt måste rätas ut. Det är många som förlorade nära och kära i den stora olyckan. Det kan tyckas som att vi inte borde ta upp frågan gång på gång . Men eftersom ovissheten och spekulationerna om vad som egentligen hände fortfarande existerar måste även debatten i Sveriges riksdag fortsätta.

I vårt grannland Estland tycks frågan om att få fram sanningen tas på ett intensivare sätt än hos oss. Information om militära transporter har figurerat hela tiden. Den viktiga frågan som då kom i dagen var om Estonia bar en militär last också under den natt som hon förliste.

Den utredning som regeringen tillsatte gavs dock ett mycket snävt utredningsmandat. Uppdraget var att endast utreda om Försvarsmakten eller FMV ansvarat för en militär last under förlisningsnatten vilket de uppgav att de inte hade.

Därför var det olyckligt att utredningsmandatet var så snävt formulerat att vi inte vet vilken kunskap som finns beträffande militär materiel ombord under förlisningsnatten under annat lands, annan organisations eller privat företags ansvar.

Min fråga till statsrådet:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att ta reda på vilken kunskap som finns inom Försvarsmakten vad avser militär materiel ombord på Estonia under förlisningsnatten, oavsett vem som ansvarade för frakten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-24 Anmäld: 2006-05-24 Besvarad: 2006-05-31 Svar anmält: 2006-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-31)