Militär förbandsnärvaro i norra Sverige

Skriftlig fråga 2007/08:1156 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 25 april

Fråga

2007/08:1156 Militär förbandsnärvaro i norra Sverige

av Fredrik Lundh (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Försvarsmaktens ekonomiska situation de närmaste tre åren förutsätter förändringar i grundorganisationen för att nå balans mellan verksamheten och de ekonomiska resurserna. Myndigheten har av regeringen fått i uppgift att redovisa konkreta besparingsåtgärder i ett kompletterande budgetunderlag för 2009 senast den 15 maj.

Enligt uppgifter i medierna, som har tagit del av en så kallad dödslista, står försvaret inför en ny halvering med nedläggningar på en rad orter. Sydligaste Sverige kan tömmas helt på arméförband. Hela riket norr om Vänern lämnas utan något flygförband alls. Om dessa uppgifter är riktiga kan man befara att regeringen inte har gett ÖB tillräckligt med tid för framtagandet av en fördjupad budgetanalys, utan att detta är ett hastverk utan djupare analys.

Om förslaget att lägga ned F 21 och flytta verksamheten från Arvidsjaur till Boden genomförs får det konsekvenser för vår krigsförmåga liksom vår tilltro till försvar av hela landet. Dessutom påverkar det Sveriges åtaganden på det internationella planet.

Jag vill fråga försvarsministern om han har för avsikt att avveckla militär förbandsnärvaro i norra Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2008-04-25 Inlämnad: 2008-04-25 Besvarad: 2008-04-30 Svar anmält: 2008-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-30)