Mikrolån

Skriftlig fråga 2006/07:1132 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 8 maj

Fråga

2006/07:1132 Mikrolån

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Almi Företagspartner lanserar ett nytt mikrolån. Det nya mikrolånet ger möjlighet till krediter på upp till 100 000 kronor och kräver ingen medverkan från banker. Mikrolånet riktar sig till företagare med mindre kapitalbehov och i denna grupp finns det enligt Almi många kvinnor och invandrade.

Mikrolånet är en utveckling av det tidigare minilånet som sträckte sig upp till 50 000 kronor och som initierades av den socialdemokratiska regeringen. Intresset för att starta eget ökar och framför allt ökar antalet kvinnor och invandrade bland de nya företagarna. Dessa får bättre möjligheter när beloppsgränsen nu höjs till 100 000 kronor, säger Göran Lundwall, koncernchef i Almi Företagspartner. Mikrolånet kräver inga särskilda säkerheter, räntan är lägre under det första året och amorteringsfritt under första halvåret.

Detta är bra initiativ som framför allt underlättar för kvinnor och invandrade att få starthjälp i företagandet. Det är dock inte tillräckligt.

Vad avser statsrådet att vidta för ytterligare åtgärder för att just stimulera kvinnor och invandrade att starta egna företag och därmed bidra till tillväxt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-05-08 Anmäld: 2007-05-09 Svar anmält: 2007-05-24 Besvarad: 2007-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-24)