mikrobicider

Skriftlig fråga 2003/04:1098 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 21 april

Fråga 2003/04:1098

av Carina Hägg (s) till statsrådet Carin Jämtin om mikrobicider

Insatser som förebyggande arbete, tillgång till bromsmediciner och ett vaccin behövs i kampen mot hiv/aids. Både män och kvinnor behöver tillgång till skyddsmedel som de själva har kontroll över. För män finns kondom och i dag finns också en kvinnlig kondom, femidom. Men det finns även förhoppningar om att mikrobicider kan bli ett ytterligare alternativ. Mikrobicider är kemiska medel i former som kräm och gele som ska verka som en barriär mot ospecifika eller ett specifikt virus och därmed i förlängningen skydda mot hiv/aids. Forskningen om mikrobicider har varit begränsad trots att dessa skulle vara ett välkommet alternativ. Mot den bakgrunden uppstår frågan om mikrobicider stöds genom Sveriges bistånd.

Avser biståndsminister Carin Jämtin att vidta några åtgärder för att anslag till forskning om mikrobicider anslås?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-04-21 Anmäld: 2004-04-21 Besvarad: 2004-04-28 Svar anmält: 2004-04-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-04-28)