Migrationsverkets handläggning

Skriftlig fråga 2011/12:339 av Larsson, Nina (FP)

Larsson, Nina (FP)

den 31 januari

Fråga

2011/12:339 Migrationsverkets handläggning

av Nina Larsson (FP)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Det är av yttersta vikt för ett lands konkurrenskraft att ha myndigheter som gör sitt yttersta för att så effektivt och smidigt som möjligt under rättssäkra former bistå företag och personer som vill etablera sig i landet. I Sveriges fall har Migrationsverket en nyckelroll som den myndighet som prövar tillstånd för utländska personers rätt att arbeta och driva företag i vårt land.

På Dagens Nyheters debattsida beskriver representanter för en advokatbyrå hur Migrationsverket agerat i ett antal ärenden där byrån företrätt ansökande. Beskrivningarna handlar bland annat om långa handläggningstider, oklara besked och att Migrationsverket inte följt domstolsbeslut, berättelser som inte kännetecknar den effektivitet och den smidighet som denna viktiga myndighet borde ha.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att Migrationsverket har en handläggning som kännetecknas av effektivitet och smidighet samtidigt som rättssäkerheten upprätthålls?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-01-31 Anmäld: 2012-01-31 Besvarad: 2012-02-08 Svar anmält: 2012-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-08)