Migrationsverkets förvarskapacitet

Skriftlig fråga 2019/20:722 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I regeringens regleringsbrev till Migrationsverket 2020 framgår att i planeringen av placering av förvarsverksamhet ska Migrationsverket särskilt beakta behovet av förvarsplatser i norra Sverige.

Regeringens budget för 2020 har tillfört tillräckligt medel för att bibehålla nuvarande förvarskapacitet.

Moderaterna är positiva till ett förvar i norra Sverige och till att antalet platser utökas. I budgetmotion 2019/20:3301 föreslog därför Moderaterna ytterligare 200 miljoner kronor med syfte att få på plats omkring 200 ytterligare platser. Detta fick dock inte riksdagens gehör.

Migrationsverket har anfört att de tillförda medlen för att bibehålla nuvarande förvarskapacitet inte är tillräckliga utan i stället innebär en underfinansiering med 100 miljoner kronor. Besparingar inom myndighetens andra områden kommer att täcka underfinansieringen av förvarsverksamheten.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

 

Avser ministern att tillföra ytterligare medel till Migrationsverket för att myndigheten ska kunna utöka sin förvarskapacitet?  

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-03 Överlämnad: 2020-01-03 Anmäld: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-15 Sista svarsdatum: 2020-01-15
Svar på skriftlig fråga