Migrationsverkets ärendehandläggning

Skriftlig fråga 2017/18:1592 av Annika Qarlsson (C)

Annika Qarlsson (C)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

I mina kontakter med människor som sökt asyl har det framkommit att vissa asylsökande haft flera asylutredningar hos Migrationsverket med olika handläggare varje gång och med lång tid mellan varje intervju. Detta innebär stor vånda och oro för den enskilde. Att behöva vänta i flera år på ett asylbeslut och inte veta hur framtiden kommer att bli är mycket påfrestande. Att känna bristande förtroende för den myndighet som handlägger ett så viktigt beslut gör situationen ännu svårare. Utöver konsekvenserna för den asylsökande går det emot myndighetsprincipen om att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt.

Att ett mindre antal personer sökt asyl i Sverige de senaste åren har gjort att Migrationsverket behövt göra förändringar i sin organisation. I detta förändringsarbete är det viktigt att man upparbetar arbetssätt som är både effektiva och underlättar asylprocessen för den som söker asyl.

Min fråga till statsrådet Heléne Fritzon är:

Hur säkerställer statsrådet att Migrationsverkets ärendeprövning sker på det enklaste och mest effektiva sättet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-07-31 Överlämnad: 2018-07-31 Anmäld: 2018-08-09 Svarsdatum: 2018-08-14 Sista svarsdatum: 2018-08-14
Svar på skriftlig fråga