Migrationsverket och kommuners mottagande av "ensamkommande flyktingbarn"

Skriftlig fråga 2010/11:407 av Ekeroth, Kent (SD)

Ekeroth, Kent (SD)

den 28 mars

Fråga

2010/11:407 Migrationsverket och kommuners mottagande av ”ensamkommande flyktingbarn”

av Kent Ekeroth (SD)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Sveriges ankomstkommuner har under de senaste åren varit hårt belastade när det gäller de ensamkommande unga barnen – som ska påpekas är en skönskrivning för vad som i realiteten till största delen är unga män i tonåren och troligen äldre än så. Ett uppmärksammat fall var det i Vellinge där det framkom att regeringen med hot och löften mer eller mindre tvingat kommunen att ta emot dessa. Tydligen ansåg regeringen det så framgångsrikt att man nu tillsatt en utredning vars slutsats ska komma fram till att kommuner ska tvingas ta emot denna grupp av asylsökande. Moroten med extremt generösa ersättningar där kommuner kan få uppemot 1 miljon kronor per ensamkommande har tydligen inte fungerat. Redan här borde ju regeringen fråga sig varför så är fallet, om det nu är en sådan fantastisk lotterivinst för en kommun att ta emot dessa personer.

Men det är inte det som är det mest skrämmande, vad som nu sker är att Migrationsverket ämnar föregå regeringens utredning och pröva dessa asylsökandes ansökan redan i ankomstkommunerna. Här kör man alltså helt över kommunerna i frågan och föregriper också den utredning som tillsatts. Regeringen har möjlighet att ge Migrationsverket tydliga instruktioner om att de inte får agera på detta sätt och därmed förekomma slutsatserna i utredningen.

Min fråga till migrationsministern blir därför:

Avser statsrådet att ta något initiativ med anledning av det anförda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-28 Anmäld: 2011-03-28 Besvarad: 2011-04-06 Svar anmält: 2011-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-04-06)